Home Products Sevices การบริการ Checkout Contact us
หน้าหลัก  Home น้ำพุ Fountains สปริงเกลอร์ Sprinklers มินิสปริงเกลอร์  Mini Sprinkler ระบบวาล์ว Valves ระบบน้ำหยด Drippers อุปกรณ์สวน Garden Tools ท่อน้ำเกษตร ข้อต่อ Pipes&Fittings กรองน้ำเกษตร Fliters ท่อ HDPE เพื่องานอุตสาหกรรม ชำระเงิน  Check out ติดต่อเรา contact us
Sprinklerthai-dee
Sprinklerthailand

ลิ้มจิ๊บล้ง นำเข้าไม้แปรรูปจากลาว
คุณกำลังอยู่ที่หน้า 3 : สปริงเกลอร์ SPRINKLER

สปริงเกลอร์ SPRINKLER

การทำงานของระบบสปริงเกลอร์

ระบบสปริงเกลอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ มีองค์ประกอบของอุปกรณ์หลักๆดังนี้

- หัวจ่ายน้ำ (Sprinkler Head) มีหลายชนิด ถ้าแบ่งตามลักษณะการฉีดน้ำ จะมีแบบ spray head,rotor หรือแบบ
น้ำหยดทั้งนี้การเลือกใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ ชนิดของดินและพืช
- วาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) ใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์ต่ำ (24 โวลท์) จากคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการให้วาล์วเปิดปิด
- คอนโทรลเลอร์ (Controller) เป็นอุปกรณ์ที่สั่งให้วาล์วไฟฟ้าเปิดปิดตามเวลาและระยะเวลาที่กำหนดไว้
- เครื่องสูบน้ำ (Pump) ระบบสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำค่อนข้างสูงจึงจำเป็นจะต้องมี เครื่องสูบน้ำ
  ที่เหมาะสมกับระบบโดยเฉพาะ

หลักการทำงานของระบบสปริงเกลอร์

ตัวอย่าง เช่น ถ้าเรากำหนดไว้ 8 โมงเช้า คอนโทรลเลอร์จะสั่งให้วาล์วไฟฟ้าตัวแรกเปิดพร้อมกับสั่งให้เครื่องสูบน้ำทำงาน
หัวสปริงเกลอร์ ก็จะทำการจ่ายน้ำเพื่อรดน้ำต้นไม้ เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้เช่น 3 นาทีคอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้วาล์ว
ไฟฟ้าตัวแรกปิด และสั่งให้วาล์วตัวถัดไปเปิด จนกระทั่งครบทุกวาล์ว คอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งให้เครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน
จนกระทั่งถึงเวลาที่กำหนดให้รดน้ำครั้งต่อไประบบจึงจะเริ่มทำงานใหม่ถ้าติด ระบบตรวจวัดน้ำฝนไว้ด้วย วันใดที่มีฝนตก
ระบบก็จะไม่ทำการรดน้ำ ไม่ทำให้พืชได้รับน้ำมากเกินไปและเป็นการช่วยประหยัดน้ำได้อีกทาง


รูปแบบต่างๆของสปริงเกลอร์


รูปแบบของสปริงเกลอร์ต่างกันออกไปตามการใช้งาน ซึ่งสามารถจำแนกหลักๆได้ดังนี้

- สปริงเกลอร์แบบน้ำหยด เป็นสปริงเกลอร์ที่มีอัตราจ่ายน้ำน้อยมาก ประมาณ 1-20 ลิตร/ชม.จ่ายน้ำออกมาในลักษณะ
เป็นหยดหรือถ้าอัตราการจ่ายน้ำสูงก็จะไหลเป็นสายน้ำ เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการงานระบบน้ำมาก่อน
เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่จะก่อให้เกิดการอุตตันได้ง่าย พืชที่เหมาะแก่การใช้หัวจ่ายแบบน้ำหยด ได้แก่
การปลูกพืชระยะสั้น พืชผัก ไม้ดอก ไม้กระถาง เป็นต้น ไม่เหมาะสำหรับการปลูกไม้ผล เพราะอายุการใช้งานสั้น
เป็นการลงทุนที่สูงเกินไป

- สปริงเกลอร์แบบหัวพ่นฝอย เป็นสปริงเกลอร์ที่พ่นกระจายน้ำแบบเป็นฝองละอองขนาดเล็กหรือเป็นเส้น
มีรัศมีการกระจายน้ำใกล้ๆ ระยะประมาณไม่เกิน 1.5 เมตร เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการรัศมีการพ่นน้อย เช่น แปลงผัก
ต้นไม้ หรือพุ่มไม้เล็กๆตามสวนในบ้าน ไม้ผลไม้ยืนต้นที่ทรงพุ่มไม้ไม่ใหญ่ เป็นต้น

- แบบหัวมินิสปริงเกลอร์ เหมาะสำหรับไม้ผลเนื่องจากมีการกระจายน้ำให้เลือกหลากหลายครอบคลุมการใช้งาน
ตั้งแต่เล็กจนโตเต็มที่ หัวจ่ายน้ำแบบมินิสปริงเกลอร์ปกติจะใช้งานที่แรงดันประมาณ 15-20 เมตร
สปริงเกลอร์มีอัตราการจ่ายน้ำที่หลากหลายขนาด การเลือกอัตราจ่ายน้ำน้อยๆมีข้อดีที่ใช้ขนาดท่อส่งน้ำและเครื่องสูบน้ำเล็ก
ได้ แต่มีข้อเสียที่ใช้เวลาในการให้น้ำนานกว่าหัวมินิสปริงเกลอร์ที่มีอัตราการ จ่ายน้ำสูง และนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิด
ปัญหาอุดตันที่รูฉีดหรือนมหนูได้ง่าย เนื่องจากรูฉีดมีขนาดเล็ก

อ่านต่อ >>
การวางระบบสปริงเกอร์

สปริงเกลอร์ ROTATOR สปริงเกลอร์ ROTATORสปริงเกลอร์ ROTATOR สปริงเกลอร์ SUPER ROTORสปริงเกลอร์ SUPER ROTORสปริงเกลอร์ SUPER ROTOR
Sprinkler ROTATOR  สปริงเกลอร์ ROTATOR สปริงเกลอร์ SUPER ROTOR  สปริงเกลอร์ SUPER ROTOR
สปริงเกลอร์ IMPACTสปริงเกลอร์ IMPACTสปริงเกลอร์ IMPACT สปริงเกลอร์ SUPER GUNสปริงเกลอร์ SUPER GUNสปริงเกลอร์ SUPER GUN
สปริงเกลอร์ IMPACT  สปริงเกลอร์ IMPACT สปริงเกลอร์ SUPER GUN  สปริงเกลอร์ SUPER GUN
สปริงเกลอร์ SPสปริงเกลอร์ SPสปริงเกลอร์ SP สปริงเกลอร์ SIME Sprinklerสปริงเกลอร์ SIME Sprinklerสปริงเกลอร์ SIME Sprinkler
สปริงเกลอร์ SP  สปริงเกลอร์ SP สปริงเกลอร์ SIME Sprinkler  สปริงเกลอร์ SIME Sprinkler
สปริงเกลอร์ Nelson SR seriesสปริงเกลอร์ Nelson SR seriesสปริงเกลอร์ Nelson SR series อุปกรณ์เสริมสปริงเกลอร์ อุปกรณ์เสริมสปริงเกลอร์ อุปกรณ์เสริมสปริงเกลอร์
สปริงเกลอร์ Nelson SR series  สปริงเกลอร์ Nelson SR series อุปกรณ์เสริมสปริงเกลอร์   อุปกรณ์เสริม


สปริงเกลอร์ อุปกรณ์สวน

Nelson PRO SeriesNelson PRO SeriesNelson PRO Series MP ROTATORMP ROTATORMP ROTATOR
หัวน้ำหยด  Nelson PRO Series หัวน้ำหยด  MP ROTATOR
POP UP SeriesPOP UP SeriesPOP UP Series ปืนรดน้ำ ท่อส่งน้ำปืนรดน้ำ ท่อส่งน้ำปืนรดน้ำ ท่อส่งน้ำ
หัวน้ำหยด  POP UP Series หัวน้ำหยด  ปืนรดน้ำ ท่อส่งน้ำ
สปริงเกลอร์สนามสปริงเกลอร์สนามสปริงเกลอร์สนาม  
หัวน้ำหยด  สปริงเกลอร์สนาม


สปริงเกลอร์แบบอื่นๆ

NO.
รายละเอียด
รหัสสินค้า
ขนาด
ปริมาณ(L/ hr.)
รัศมี
จำนวนบรรจุ/Packing
1
สปริงเกลอร์ใบพัดสแตนเลส
SK-5230
 
600
5
100
2
สปริงเกลอร์ใบพัดสแตนเลสหมุนรอบ
SK-5231
 
600
5
100
3
สปริงเกลอร์ NICS
SK-5236
 
660
5
100
4
สปริงเกลอร์ผีเสื้อ CK 
SK-5237
 
660
4
100
5
สปริงเกลอร์ CK หมุนรอบตัว
SK-5246
 
700
 
95
6
สปริงเกลอร์ CK ปรับองศา
SK-5247
 
700
 
120
7
สปริงเกลอร์สายฟ้า
SK-5251
 
600
3
100
8
สปริงเกลอร์สายฟ้าปะทะ
SK-5252
 
600
1
100
NO.
รายละเอียด
รหัสสินค้า
ขนาด
ปริมาณ(L/ hr.)
รัศมี
จำนวนบรรจุ/Packing
1
สปริงเกลอร์เกลียว(ทองเหลือง)
SK-5253
1/2" * 3/4"
600
 
100
2
สปริงเกลอร์ใบพัดทองเหลือง(หมุนรอบ)
SK-5261
 
600
4,5
100
3
สปริงเกลอร์ใบพัดพลาสติก(หมุนรอบ)
SK-5262
 
600
4,5
100
4
สปริงเกลอร์เกลียว(พลาสติก)
SK-5254
1/2" * 3/4"
600
 
100
5
วาล์ว PVC สวม+เกลียว
SK-5255
1/2"
600
 
100
6
วาล์ว PVC สวม+เกลียว
SK-5256
3/4 "
-
 
100
7
วาล์ว PVC สวม+เกลียว
SK-5257
1/2"
-
 
100
8
วาล์ว PVC สวม+เกลียว
SK-5258
3/4 "
-
 
100
9
หมวกเกลียวพ่นฝอยครึ่งวงกลม
SK-5259
 
720
 
100
10
หมวกเกลียวพ่นฝอยผีเสื้อ
SK-5260
 
720
 
100
11
สปริงเกลอร์ไจแอนด์
SK-5264
 
780
3
100
12
สปริงเกลอร์หมุนรอบ
SK-52sp614
1/2 "
1700
12.5
95
13
สปริงเกลอร์หมุนรอบ
SK-52sp626
3/4 "
1700
17
100
14
สปริงเกลอร์หมุนรอบ
SK-52sp636
3/4 "
3950
17
40
15
สปริงเกลอร์หมุนรอบ
SK-52sp6310
1"
3950
17
40
16
สปริงเกลอร์หมุนรอบ(ทองเหลือง)
SK-52SB042
1/2"
-
19
60
17
สปริงเกลอร์หมุนรอบ(ทองเหลือง)
SK-52SB062
3/4"
-
19
30
18
สปริงเกลอร์หมุนรอบ(ทองเหลือง)
SK-52SB012
1"
-
19
12
สปริงเกลอร์ POP UP
NO.
รายละเอียด
รหัสสินค้า
ขนาด
ปริมาณ(L/ hr.)
รัศมี
จำนวนบรรจุ/Packing
1
สปริงเกลอร์ POP UP
SK-52DPX03
3/4."
13-16
8,9,10,11
 
2
สปริงเกลอร์ POP UP
SK-52DPX01
1/2"
2.5-12.5
2,3,4,5
 
3
สปริงเกลอร์ POP UP
SK-52DPX02
1/2"
2.5-12.5
2,3,4,5
 
 
 เนื้อหาถัดไป : สปริงเกลอร์ ROTATOR
 ย้อนกลับ      : อุปกรณ์สำหรับ หัวน้ำพุ